Đồng Nai xây đường Liên Cảng gần 3.000 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1).

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư các dự án: Dự án Xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1); Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch.

Dự án xây dựng tuyến đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) với chiều dài khoảng 15,3 km, điểm đầu tuyến nối với đường ranh khu công nghiệp Ông Kèo, điểm cuối tuyến nối ra đường vào Cảng Việt Thuận Thành được chia làm 02 đoạn:

Đoạn 1: dài khoảng 13,34 km, điểm đầu tuyến giáp với ranh khu công nghiệp Ông Kèo, điểm cuối tuyến giao với đường Lý Thái Tổ. Theo quy hoạch: Mặt cắt ngang đường rộng 61m. Đầu tư theo dự án (giai đoạn 1): Xây dựng 01 đơn nguyên bên phải tim tuyến đường, quy mô 04 làn xe cơ giới 4×3,5m=14m, lề đường hai bên 2xl,5m=3m, dải an toàn hai bên 2×0,5m=lm, nền đường rộng 18m.

Đoạn 2: dài khoảng 1,96 km, điểm đầu giao với đường Lý Thái Tổ, điểm cuối tại vị trí khớp cảng Thuận Việt Thành. Theo quy hoạch: Mặt cắt ngang đường rộng 45m. Đầu tư theo dự án (giai đoạn 1): Hoàn chỉnh gồm 02 làn xe cơ giới 2×3,5m=7m, 02 làn hỗn hợp 2×3,5m=7m, dải an toàn 2×0,5m=lm, vỉa hè hai bên 2x5m=10m, dải cây xanh hai bên 2xl0m=20m, nền đường rộng 45m.

Khu công nghiệp ông Kèo, Nhơn Trạch

UBND tỉnh giao UBND huyện Nhơn Trạch phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thực hiện công tác thẩm định dự án đảm bảo thời gian theo quy định. Lưu ý trước khi trình duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về đầu tư thực hiện dự án, thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật nếu có.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập Đề án khai thác khu đất có lợi thế khoảng 120 ha tại xã Phú Hữu theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc lập Đề án khai thác quỹ đất có lợi thế để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời huyện Nhơn Trạch cần có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Lưu ý việc bồi thường giải phóng mặt bằng phạm vi đất thực hiện dự án phải đảm bảo cùng thời điểm với khu đất lợi thế để tránh chênh lệch chi phí bồi thường, gây bức xúc cho người dân bị thu hồi đất.

Tổng mức vốn đầu tư khoảng 2.961 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng, phần còn lại đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2026.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng tuyến đường Liên Cảng làm tiền đề cho việc xây dựng và hình thành khu cảng Đồng Nai (sông Đồng Nai), khu cảng Phú Hữu (đoạn sông Đồng Nai và đoạn sông Lòng Tàu – Nhà Bè) theo quy hoạch.

Việc đầu tư tuyến đường nhằm kết nối hệ thống các cảng theo đường bộ, tăng cường công suất khai thác các cảng, kích thích sự phát triển của địa phương; kết nối các tuyến đường trong khu vực, tạo sự hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và khu vực lân cận; hình thành khu dân cư mới ra xa các khu đô thị cũ, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội.

Xem thêm: Đồng Nai chủ động phối hợp xây dựng đường vành đai 4

An Nhiên


Bài viết liên quan

2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phước Khánh
2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phú Đông
1,900,000/m2 1,278m2
Xã Phước Khánh