Nguyễn Thị Hằng

Tên: Nguyễn Thị Hằng

Năm sinh: 1985

Quê quán: Hà Tĩnh

SĐT: 0901.447.404

Thúy Hằng là một người con của Miền Trung, nơi mà bị ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai. Chị đã cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống năm 2010, 5 năm sau thì chị đã về Nhơn Trạch Đồng Nai và bén duyên với bất động sản tại đây. Chị bắt đầu làm môi giới bất động sản từ  năm 2015. Đến nay thì hầu hết các quỹ đất tại Nhơn Trạch chị đều nắm rất rõ, chị cũng đã giúp rất nhiều nhà đầu tư tìm được những quỹ đất mà mình cần. Hiện chị cũng đang là môi giới chuyên nghiệp tại Nhơn Trạch và nắm rất nhiều các quỹ đất lớn tại đây.

 


Bài viết liên quan