Người mua nhà xã hội có thể nhận gói vay xây nhà năm 2018

 

Gói vay 2000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho các dự án nhà ở xã hội vừa được Quốc hội phê duyệt và được Bộ xây dựng triển khai trong năm 2018 này.

Theo ông Lê Quang Hùng, thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay Bộ đang đề nghị một chính sách khẩn trương nhằm hỗ trợ vốn vay cho nhà ở xã hội, dự án này đã được triển khai giai đoạn đầu từ năm 2018 và sẽ giải ngân mạnh trong năm 2018.

1

Trong năm 2018 người mua nhà có thể nhận gói vay xây nhà

Cũng theo ông Hùng, trong quý II/2017, cả nước đã hoàn thành xây dựng 184 dự án nhà ở xã hội với quy mô 72.000 căn hộ. Ngoài ra, các địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện 195 dự án với quý mô 165.000 căn nữa trong năm 2018. Tuy vậy, ông Hùng cho biết tình trạng mất cân đối cung cầu đang diễn ra trong thị trường bất động sản. Nổi bật là ở phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội với nguồn cung còn thấp so với nhu cầu. Việc triển khai các chương trình hỗ trợ và phát triển nhà ở xã hội không theo kịp với các kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai những chương trình nhà ở xã hội trọng điểm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đang tháo gỡ các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để khuyến khích, huy động các nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết, việc không sử dụng hết những khu nhà ở sinh viên đã xây dựng sẽ rất lãng phí. Do đó, theo ông, các địa phương có thể đề xuất để Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương chuyển đổi một số dự án sang nhà ở xã hội.

 


Bài viết liên quan