Là bao gồm phần đất trồng cây hàng năm hoặc cây lâu năm và cả đất ở trong cùng một thửa.

Xem thêm Thu gọn

Đất thổ vườn là gì?

Đất thổ vườn là “ cụm từ” người dân dùng để gọi về trồng cây […]

Đọc tiếp