LUẬT XÂY DỰNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

Đọc tiếp

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA […]

Đọc tiếp

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

QCVN 04:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ National technical regulation […]

Đọc tiếp

kinh doanh bất động sản

LUẬT Kinh doanh bất động sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ […]

Đọc tiếp